BESLEME KATI ARIZALARI
Arıza : Cihaz çalışmıyor beslemede R 1 5,6 R yanık görüldü ?Çözüm : C 5 100 Mf 400 V kondansatör ölçümde sağlam olsa bile değiştir.
Arıza : Q 1 Buz 90 transistörün yanık olduğu görüldü ?Çözüm : R4 330 K ve R 5 220 K dirençler açık devre yenile
Arıza : Q1 Buz 90 Transistörü yanık görüldü yenileyince tekrar yanıyor ?Çözüm : IC 1 TDA 4605 entegresini değiştir.Ayrıca Buz 90 Tr yanınca TDA 4605 entegreside yanıyor.Bunu önlemek için R 32 direncinide kontrol ediniz eğer yerinde yoksa bu direnç yerine 10 K direnç mutlaka takınız :Böylelikle TDA ‘nın yanması önlenmiş Olunur.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor Buz 90 ynık olduğu görüldü.yenilenince tekrar yanıyor?Çözüm : R 20 0,22 R direnci D 20 BYV 95C diyotu ve C 25 (47 Mf) KOnd değiştir.
Arıza : Cihazı açınca hiç öalışmıyor Stby lambası yanmıyor devredeki bütün voltajlar var ?Çözüm : C 11 (47 Mf 16 Volt ve C 12 (1 Mf 16 volt) kondansatörleir değiştir.
Arıza : Cihaz bazen çalışıyor bazen çalışmıyor ?Çözüm : Bu arızanın sebebi yine R 4 ve R 5 Kiloom dirençlere bağlıdır değiştir.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok Arıza tespitinde Buz 90 yanık görüldü ?Çözüm : C 24 (470 Pf 1000 V) kondansatör arızalı değiştir.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok arıza tespitinde Buz 90 da yanık görüldü.Çözüm : TR SMPS trafosunu yenileyiniz .SMPS arızalı ise şunlarada sebep olur.a) Cihazda ölçüm voltajları geliyor,besleme çıkışı yok ,cihaz çalışmıyor.b) Cihaz hiç öalışmıyor,sigorta atıktı veya R 1 5,6 R 5 Watt direnci yenilediğin halde yanıyor.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby lambası yanıyor,besleme çıkış voltajı var,Stby 12 volt yok ?Çözüm : Horizantal sürücü transistorü Q 601 (C 1573 A) ,transistor ün besleme voltajını veren R 603 2 K direnç açık devre yenile.
Arıza : Cihazı açınca şaseden kesik kesik ses geliyor,cihaza çalışmıyor, çıkış V yok ?Çözüm : C 5 100 Mf 400 Volt kondansatör yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Buz 90 yanıktı,yenileyince tekrar yanıyor?Çözüm : R 8 (47 R) açık devre yenile.Şasede takılı değilse R 32 direncine 10 K direnç bağla
Arıza : Cihaz çalışmıyor yukarıdaki işlemlere rağmen Buz 90’ın yanması önlenemiyor ?Çözüm : D 5 BYV 95 C, R 3 68 K ,C 7 100 Pf 2000 V , C8 100 Pf 100 Volt bunlara bak.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor,arızalı olan TDA 4605 yenilendi çalışmıyor besleme VJ düşükÇözüm : ZD 1 6,2 volt zenner değiştir.
Açıklama : Cihaz Stby’da kalıyor çalışmıyor ise arıza tespit edilememiş ise , C9 6,8 Nf konmdansatörü 10 Nf yaparak cihazı tekrar çaıştırınız. C 9 kondansatörü besleme katının akım sınırlama hassasiyetini belirlemektedir.10 Nf takılarak bu hassasiyet zayıflayacağından cihazın neden stby da kaldığı anlaşılacaktır.
Arıza : Cihaz Stby da kalıyor çalışmıyor ?Çözüm : IC 3 LM 317 entegresini değiştir.
Arıza : Cihazı açınca bir müddet normal çalışıyor ısınınca stby geçiyor.Çözüm : IC 3 LM 317 entegresi veya Q 20 Bc 547 Transistörü arızalı yenileyiniz.Lm 317 entegresinin 2 nolu ayağını mutlaka ölçünüz 12 volt olması gerekiyor fazla olmayacak.
Arıza . Cihaz Stby da kalıyor ,çalışmıyor. ?Çözüm : IC 2 78 05 voltaj bölücü entegre yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,arafrekans arızasına benzer bir arızada var resimde yırtılmalar ?Çözüm : C 41 470 Mf 25 volt kondansatör yenile.


HORİZANTAL SÜRÜCÜ VE ÇIKIŞ KATI ARIZALARI

PT ŞASELERDE HORİZANTAL KATINDA ENÇOK ARIZA YAPAN ELEMANI TRAFODUR
a) Q 602 BUH 515 Tr yanmasına neden olurb) Q 1 Buz 90 ‘ın yanmasına neden olurc) Cihazı açınca hiç çalışmıyor stby lambasıda yanmıyor.d) Diğer elemanlar sağlam olduğu halde ,cihaz stby da kalıyor çalışmıyor.e) Cihaz normal çalışıyor,resim üzerinde geri dönüş çizgileri var,G2 voltajından sonra yine yapıyor aynı durumu.f) Cihaz normal çalışıyor resimdeki netlik bazen kayboluyor ,resim netleştirilemiyorg) R 610 10 K direncin ve R 153 15 K direncin zaman zaman yanmasına neden oluyorh) Fleman,OSD,yüksek gerilim,focus ve G2 ile ilgili diğer arızalara sebep olabiliyor.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,stby da kalıyor ,IC 3 LM 317 den 12 volat alınamıyor.Çözüm : R 603 2 K direnç açık devre yenile.
Arıza : Cihaz Stby da kalıyor besleme çıkış voltajı var Q 601 C 1573 A Tr kolektörününde 1 100 volt civarında gerilim var.Çözüm : Q 601 C 1573 A transistor ü açık devre.
Arıza : Cihaz stby da kalıyor,arıza tespitinde R 603 2K yanık görüldü yenileyince 1- 2 ay ---. - normal çalışıyor tekrar aynı direnci yakıyor ?Çözüm : C 601 2 Nf kondansatörü yerinden sökerek yerine 1 K direnç bağlayınız.
Arıza : Cihazda ses normal, besleme voltajları normal ,ekran karanlık resim yok ?Çözüm : TR 602 Horizantal sürücü trafosu yenile.
Arıza : Cihaz normal çalışıyor, ses resim normal,bir müddet sonra stby geçiyor ?Çözüm : TR 602 Horizantal sürücü trafosu yenile.
Arıza : Cihazı açınca ses normal,ekran karanlık ve EHT ‘nin içinden haşırtı sesi geliyor ?Çözüm : TR 602 Horizantal sürücü trafosu yenile.
Arıza : Cihaz açınca stby da kalıyor,çalışmıyor besleme çıkış voltajları var ?Çözüm : Q 602 BUH 515 Tr arızalı yenile.
AÇIKLAMA: Cihazı açınca hiç çalışmıyorsa,öncelikle besleme giriş voltajlarını ölçünüz.IC 1 TDA 4605 entegresinin 6 nolu ayağına 10 volt civarında gerilim geldiği ölçülüyorsa,Q 1 Buz 90 transistörüne 300 volt gelip gelmediğini kontrol ediniz.Bu voltajda geliyorsa TR 601 EHT nin 4 nolu ayağını boşa alınız,cihazı açınca stby lambası yanarsa arızanın yüksek gerilim katında olduğu anlaşılır.Yüksek gerilim trafosu boşa alındığı halde cihazı açınca stby lambası gene yanmıyorsa,arızanın besleme katında olduğu anlaşılır.
Arıza : Cihaz açılmıyor stby da kalıyor ?Çözüm: R 607 5,6 R direnç açık devre Q 602 BUH 515 ide kontrol ediniz.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor Q 602 BUH 515 yanık görüldü değişince tekrar yanıyor ?Çözüm :C 607 2 Nf 1600 Volt kondansatör açık devre yenile.
Arıza : Cihaz hiç öalışmıyor,stby lambası yanmıyor:Arıza tespitinde besleme katının arızalı olduğu görüldü.Aynı zamanda Q602 tr de kısa devre çıktı.Besleme katı çalıştırılıp Q 602 tr yenilendiğinde cihazı açınca şaseden hafif bir vızıltı sesi gelip cihaz çalışmıyor.Q 602 aşırı ısınıyor biraz daha beklenir se Q 602 yanıyor.Çözüm : Bu arıza çok kritik olup C 607 7,2 Nf 1600 Volt kondansatörden yapıyor yenile.
Arıza : Cihaz hiç çalışmıyor stby yok,besleme ve yüksek gerilim katında arıza bulunamadı Çözüm : D 601 BYV 601 diyot kısa devre.Arıza devam ederse,C 604 680 Pf,C 605 10 Mf 250 volt kondansatörleri yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor stby yok ,besleme ve yüöksek gerilim katında arıza bulunamadu ?Çözüm : IC 201 TDA 6103 Q RGB çıkış entegresi kısa devre yenile.
Arıza : Cihaz çalışmıyor,ses normal ,resim üzerinde ekreanı yarısına kadar kaplamış mat görüntüÇözüm : C 605 10 Mf 250 Volt kondansatör yenile